bb-logo

BOLIG TIL LEIE

Dessverre er alle boliger for tiden utleid

Utleid

Haraldsrudhagan 2

Haraldsrudhagan 4

Nedre Bråtabakken 12

Nedre Bråtabakken 22

Semsveien 48C

Semsveien 48D

Tregata 53

Tregata 75

siste publiserte

Nedre Bråtabakken 28

Vestlivegen 22 - Rauland

Buskerud Boligutvikling AS er et aksjeselskap som ble etablert i 2015, og har tilhørighet og forretningskontor i Modum kommune. Selskapet har totalt 19 aksjonærer, hvor alle er engasjert i dagens boligmarked på forskjellige måter. Buskerud Boligutvikling AS har som intensjon å utvikle et kostnadseffektift selskap med primærvirksomhet innen kjøp, salg og utleie av fast eiendom.

Sosialt

siste eiendommer publisert