bb-logo

BOLIG TIL SALGS

Nedre Bråtabakken 16

BOLIG SOLGT

Nedre Bråtabakken 28

Jørgen Moes gate 8

Haraldsrudhagan - Vikersund

Midtmoen - Sokna

Nedre Bråtabakken - Geithus

Tregata - Skotselv

siste publiserte

Nedre Bråtabakken 28

Vestlivegen 22 - Rauland

Buskerud Boligutvikling AS er et aksjeselskap som ble etablert i 2015, og har tilhørighet og forretningskontor i Modum kommune. Selskapet har totalt 19 aksjonærer, hvor alle er engasjert i dagens boligmarked på forskjellige måter. Buskerud Boligutvikling AS har som intensjon å utvikle et kostnadseffektift selskap med primærvirksomhet innen kjøp, salg og utleie av fast eiendom.

Sosialt

siste eiendommer publisert