bb-logo

Kroktjørnvegen tomt 378 – Ål

Flott tomt med nyoppført hytte

 

Sikre deg ditt eget vinterparadis i et attraktivt og snøsikkert område! Realiser hyttedrømmen i en godt utnyttet og romslig kvalitetshytte fra Norges største og mest solide hytteleverandør, Saltdalshytta. Tomten selges med nøkkelferdig hytte av type Solheim B fra Saltdalshytta.

Bildene er fra et tilsvarende prosjekt.
Illustrasjonene kan avvike fra den gjeldende versjonen av hyttene slik de forekommer.

Detaljer

Kart over eiendommen

siste publiserte

Nedre Bråtabakken 28

Vestlivegen 22 - Rauland

Buskerud Boligutvikling AS er et aksjeselskap som ble etablert i 2015, og har tilhørighet og forretningskontor i Modum kommune. Selskapet har totalt 19 aksjonærer, hvor alle er engasjert i dagens boligmarked på forskjellige måter. Buskerud Boligutvikling AS har som intensjon å utvikle et kostnadseffektift selskap med primærvirksomhet innen kjøp, salg og utleie av fast eiendom.

Sosialt

siste eiendommer publisert