bb-logo

Kontakt oss

Epost

post@buskerudboligutvikling.no

Telefon

Tlf +47 411 00 416

Adresse

Heggenveien 21, 3370 Vikersund

Åpningstider

Mandag – Fredag
08:00 til 16:00

siste publiserte

Nedre Bråtabakken 28

Vestlivegen 22 - Rauland

Buskerud Boligutvikling AS er et aksjeselskap som ble etablert i 2015, og har tilhørighet og forretningskontor i Modum kommune. Selskapet har totalt 19 aksjonærer, hvor alle er engasjert i dagens boligmarked på forskjellige måter. Buskerud Boligutvikling AS har som intensjon å utvikle et kostnadseffektift selskap med primærvirksomhet innen kjøp, salg og utleie av fast eiendom.

Sosialt

siste eiendommer publisert