bb-logo

Planen er 64 nye tomter

Selskapet som utviklet hyttefeltet gikk konk, nå er nye aktører på plass

 

Aktiviteten har startet opp igjen på Gramstølen i Lærdal etter at utbyggingen har ligget brakk i en lengre periode.

Les hele saken her på Sogn Avis+:
https://www.sognavis.no/selskapet-som-utvikla-hyttefeltet-gjekk-konk-no-er-nye-aktorar-pa-plass-planen-er-64-nye-tomter/s/5-115-679378

Foto og tekst er tatt fra Sogn Avis.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Følg oss

siste publiserte

Nedre Bråtabakken 28

Vestlivegen 22 - Rauland

Buskerud Boligutvikling AS er et aksjeselskap som ble etablert i 2015, og har tilhørighet og forretningskontor i Modum kommune. Selskapet har totalt 19 aksjonærer, hvor alle er engasjert i dagens boligmarked på forskjellige måter. Buskerud Boligutvikling AS har som intensjon å utvikle et kostnadseffektift selskap med primærvirksomhet innen kjøp, salg og utleie av fast eiendom.

Sosialt