Planen er 64 nye tomter

Selskapet som utviklet hyttefeltet gikk konk, nå er nye aktører på plass   Aktiviteten har startet opp igjen på Gramstølen i Lærdal etter at utbyggingen har ligget brakk i en lengre periode. Les hele saken her på Sogn Avis+: https://www.sognavis.no/selskapet-som-utvikla-hyttefeltet-gjekk-konk-no-er-nye-aktorar-pa-plass-planen-er-64-nye-tomter/s/5-115-679378 Foto og tekst er tatt fra Sogn Avis.

Planen er 64 nye tomter Read More »